Sikkerhedspolitisk barometer

CMS’ sikkerhedspolitiske barometer er en ekspert-spørgeskemaundersøgelse, som måler trykforandringer i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Den gentages årligt. Herunder kan resultaterne af alle undersøgelser downloades.