17. december 2020

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2020

Er verden mere eller mindre sikker i dag end for fem år siden? Er Kina en strategisk udfordring for Danmark? Hvordan påvirker coronapandemien Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik?

Disse samt en række andre spørgsmål stiller Center for Militære Studier (CMS) i dette års sikkerhedspolitiske barometer. Barometeret måler trykforandringer i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ved at lade de personer, som former, forstår og formidler dette område, vurdere betydningen af tidens centrale temaer og udviklinger i og omkring Danmark. Barometeret bygger i høj grad videre på de seneste års undersøgelser, men inddrager også aktuelle begivenheder, der udgør og driver samtalen om dansk udenrigs, sikkerheds- og forsvarspolitik i dag. 2020 har været et begivenhedsrigt år, og ifølge respondenterne vidner flere af årets udviklinger om, at vi går en mere usikker periode i møde.

Barometeret 2020 er udarbejdet på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af CMS i perioden fra d. 23. september til og med d. 7. oktober 2020 blandt over 400 personer udvalgt på baggrund af deres viden, indsigt og erfaring inden for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. De adspurgte inkluderer højtstående ansatte i centraladministrationen og i Forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet.