Om centret

Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Centret fokuserer på policy-relevant forskning og forskningsbaseret formidling og innovation. Centrets mål er at identificere politiske valgmuligheder i et komplekst og gensidigt forbundet sikkerhedspolitisk miljø. Vi arbejder tæt sammen med forsvarsministeriet, forsvaret og politikerne med det formål at undersøge relevante emner, udvikle ideer og identificere optioner.

Vi tror på, at demokratier træffer bedre beslutninger, men kun hvis fakta er beskrevet for offentligheden og beslutningstagerne på en måde, hvor valg og risici står klart. Derfor vil vi nøje overveje, hvordan vi formidler vores resultater og indsigter, samt måden hvorpå vi faciliterer dialog. Vi bruger betragtelige ressourcer på at informere offentligheden og beslutningstagerne og på at kommentere på internationale begivenheder.

På centret prøver vi at formidle internationale tendenser og begivenheder i en dansk kontekst og formidle danske erfaringer og prioriteter i en international kontekst.

Centrale dokumenter:

Statut for Center for Militære Studier