Om centret

Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Centret fokuserer på policy-relevant forskning og forskningsbaseret formidling og innovation. Centrets mål er at identificere politiske valgmuligheder i et komplekst og gensidigt forbundet sikkerhedspolitisk miljø. Vi arbejder tæt sammen med forsvarsministeriet, forsvaret og politikerne med det formål at undersøge relevante emner, udvikle ideer og identificere optioner.

Vi tror på, at demokratier træffer bedre beslutninger, men kun hvis fakta er beskrevet for offentligheden og beslutningstagerne på en måde, hvor valg og risici står klart. Derfor vil vi nøje overveje, hvordan vi formidler vores resultater og indsigter, samt måden hvorpå vi faciliterer dialog. Vi bruger betragtelige ressourcer på at informere offentligheden og beslutningstagerne og på at kommentere på internationale begivenheder.

På centret prøver vi at formidle internationale tendenser og begivenheder i en dansk kontekst og formidle danske erfaringer og prioriteter i en international kontekst.

Center for Militære Studier er hovedsageligt finansieret over det danske forsvarsbudget. Forsvarsforliget 2018-2023 tildeler centret en årlig finanslovsbevilling på 10 mio. kr. samt en ekstra bevilling på 15 mio. kr. over de seks år målrettet indsatser i folkeretlige emner.

Indsatsen om folkeretlige emner har resulteret i et samarbejde med iCourts på Det Juridiske Fakultet (KU) og Forsvarsakademiet om forskningsprojektet International Law & Military Operations (InterMil).

Herudover indhenter centrets forskere løbende eksterne forskningsbevillinger. Centrets forskere leder eller bidrager aktuelt til følgende større forskningsprojekter:

The Challenge of Populist Memory Politics for Europe (MEMOCRACY)
Maria Mälksoo. 2021-2024. Støttet af Volkswagen Stiftung.

(Counter)-piracy infrastructures in the Gulf of Guinea (COPIGoG)
Katja Lindskov Jacobsen. 2022-2024. Støttet af Danida Fellowship Centre.

Ritual Action: Making Deterrence Matter in International Security and Memory Politics (RITUAL DETERRENCE)
Maria Mälksoo. 2022-2027. Støttet af Det Europæiske Forskningsråd.

Ocean Infrastructures (OCINFRA)
Tobias Liebetrau. 2022-2025. Støttet af The VELUX Foundations.

Centrale dokumenter:

Statut for Center for Militære Studier