Kina-netværk

Netværksprojektet CHINA-SEC inddrager forskningsinstitutioner i Danmark med henblik på at fremme forskning og viden inden for Kinas sikkerheds- og forsvarspolitik. Professor Emeritus Bertel Heurlin er udpeget som koordinator for projektet.

Projektet er netværksbaseret og fokuserer på Kina som " a rising power" i et forsvars- og sikkerhedspolitisk perspektiv, både globalt og regionalt. Projektet er interesseret i følgende fire hovedtemaer:

  1. Kinas militære ambitioner, herunder styrkeprojektion, forsvarsbudgetter i stadig vækst, kernevåbenpolitik, missilforsvar, cyberwar og fredsstøtte.
  2. Relationerne til de regionale omgivelser, Indien, Japan, Rusland og de øvrige mindre lande i regionen.
  3. Relationerne til den tredje verden, primært Afrika.
  4. Relationerne til USA samt de arktiske områder.

Med organisatorisk udgangspunkt i CMS har CHINA-SEC iværksat en række fællesaktiviteter, herunder danske forskningssamarbejde med:

  • Københavns Universitet (FUDAN - European Centre, Institut for Statskundskab, Nordic Institute for Asian Studies, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Asia Dynamics Initiative og thinkchina.dk)
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Copenhagen Business School
  • Forsvarsakademiet

CHINA-SEC har desuden et tæt samarbejde med nordiske, europæiske, amerikanske og asiatiske, herunder ikke mindst kinesiske, universiteter, forskningsinstitutioner og tænketanke. Der er endvidere etableret en studiegruppe, Reflections Group China, som beskæftiger sig med Kina i en bredere sammenhæng.