Styringsrådet

Center for Militære Studiers Styringsråd skal tilsammen bidrage med viden, indsigt, erfaring og netværk indenfor centrets område. Således bistår medlemmerne med at sikre centrets fortsatte udvikling, høje kvalitet i opgavevaretagelsen og etablering af nationale og internationale netværk.

Styringsrådet er sammensat af 12 medlemmer med relevant erfaring og ekspertise. Rådet har bl.a. til opgave, at rådgive centret om aktuelle forskningsbehov, rådgive omkring kvalitetssikring af CMS’ arbejde, sikre centrets forskningsmæssige uafhængighed, behandle økonomi og budgetter, samt sikre forbindelsen til tilgrænsende områder, herunder international forskning inden for centrets område.

De nuværende medlemmer er:

 • Institutleder, formand Nina Græger, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Vicedirektør, næstformand Kenn Bille Iversen, Forsvarsministeriet
 • Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, Søværnet
 • Direktør Joachim Finkielman, Forsvar og Sikkerhed, Dansk Industri
 • Seniorforsker Kari M. Osland, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo
 • Professor Magnus Petersson, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholm Universitet
 • Prorektor Jens Christian Godskesen, IT-Universitetet
 • Lektor Mette Skak, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Vicegeneralsekretær Lene Krogh, Dansk Røde Kors
 • CEO Poul Skadhede, Valcon
 • Seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen (medarbejderrepræsentant), Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Læs mere om CMS Styringsråd (pdf).