Styringsrådet

Center for Militære Studiers Styringsråd skal tilsammen bidrage med viden, indsigt, erfaring og netværk indenfor centrets område.  Således bistår medlemmerne med at sikre centrets fortsatte udvikling, høje kvalitet i opgavevaretagelsen og etablering af nationale og internationale netværk.

Styringsrådet er sammensat af 12 medlemmer med relevant erfaring og ekspertise. Rådet har bl.a. til opgave, at rådgive centret om aktuelle forskningsbehov, rådgive omkring kvalitetssikring af CMS’ arbejde, sikre centrets forskningsmæssige uafhængighed, behandle økonomi og budgetter, samt sikre forbindelsen til tilgrænsende områder, herunder international forskning inden for centrets område.

 De nuværende 12 medlemmer er:

 • Institutleder, formand Nina Græger, Institut for Statskundskab, KU
 • Kontorchef, næstformand Pelle Holager, Forsvarsministeriet
 • Kommandør Carsten Fjord-Larsen, Forsvarskommandoen  
 • Oberst Kenn Bille Iversen, Forsvarskommandoen
 • Vicedirektør Joachim Finkielman, Beredskabsstyrelsen
 • Seniorforsker Kari M. Osland, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo
 • Professor Magnus Petersson, Institutt for Forsvarsstudier, Oslo
 • Dekan Kristian Pedersen, Faculty of Natural Sciences, AU
 • Lektor Mette Skak, Institut for Statskundskab , Aarhus Universitet
 • Vicegeneralsekretær Lene Krogh, Dansk Røde Kors
 • CEO Poul Skadhede, Valcon
 • Seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen (medarbejderrepræsentant), Center for Militære Studier, KU

Læs mere om CMS Styringsråd her