Styringsrådet

Center for Militære Studiers Styringsråd skal tilsammen bidrage med viden, indsigt, erfaring og netværk indenfor centrets område.  Således bistår medlemmerne med at sikre centrets fortsatte udvikling, høje kvalitet i opgavevaretagelsen og etablering af nationale og internationale netværk.

Styringsrådet er sammensat af 11 medlemmer med relevant erfaring og ekspertise. Rådet har bl.a. til opgave, at rådgive centret om aktuelle forskningsbehov, rådgive omkring kvalitetssikring af CMS’ arbejde, sikre centrets forskningsmæssige uafhængighed, behandle økonomi og budgetter, samt sikre forbindelsen til tilgrænsende områder, herunder international forskning inden for centrets område.

 De nuværende 11 medlemmer er:

 • Professor Mikkel Vedby Rasmussen, ph.d., formand
 • Kontorchef Joachim Finkielman, Forsvarsministeriet
 • Oberst Lars-Bo Mørkholt, Værnsfælles Forsvarskommando  
 • Oberst Jacob Alexa, Værnsfælles Forsvarskommando
 • Programme Manager Katarina Ammitzbøll, Peace Nexus Foundation, Geneve
 • Seniorforsker Nina Græger, ph.d., NUPI, Oslo
 • Professor Magnus Petersson, Institut for Forsvarsstudier, Oslo
 • Seniorforsker Trine Flockhart, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier
 • Lektor Rosa Magnusdottir, ph.d.,  Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Hofmarskal Michael Ehrenreich, Hofmarskallatet
 • Markedschef Jens Holst-Nielsen, Dansk Industri

 

Læs mere om CMS Styringsråd her