21. december 2018

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2018

Hvad er de største trusler mod Danmark? Hvilken betydning får Brexit og Trump for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik? Hvem skal Danmark orientere sig imod? Og er det substantielle løft i forsvarsforliget 2018-2023 stort nok?

Disse spørgsmål - og mange flere - har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Resultatet af dette ekspertsurvey er samlet i rapporten "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2018", der måler trykforandringer i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i 2018. Surveyet er foretaget fra d. 4.-22. juni 2018 blandt godt 400 personer udvalgt på baggrund af deres særlige viden, indsigt og erfaring på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område. De adspurgte inkluderer højtstående ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet.

Formålet med det sikkerhedspolitiske barometer er at skabe en faktuel basis for en fremadrettet diskussion om mål og midler i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Undersøgelsen gentages årligt, og i år er det femte år, den foretages.