24. februar 2022

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2021

Hvordan bør Vesten håndtere Rusland? Hvad er de største trusler mod Danmark, og hvilke prioriteringer bør politikerne foretage i et kommende forsvarsforlig?

Disse samt en række andre spørgsmål stiller Center for Militære Studier (CMS) i sit årlige sikkerhedspolitiske barometer. Barometeret måler udviklinger i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ved at lade de personer, som former, forstår og formidler dette område, vurdere betydningen af tidens centrale temaer og tendenser i og omkring Danmark. Barometeret bygger videre på de seneste års undersøgelser, men inddrager også aktuelle og forestående begivenheder, der udgør og driver samtalen om dansk udenrigs, sikkerheds- og forsvarspolitik i dag.

2021-udgaven af barometeret er udarbejdet på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af CMS i perioden fra d. 6. december til og med d. 19. december 2021. Krisen mellem Rusland, Ukraine og Vesten som den udvikler sig, mens redaktionen afsluttes, er derfor ikke reflekteret i svarene. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt over 450 personer udvalgt på baggrund af deres viden, indsigt og erfaring inden for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. De adspurgte inkluderer politikere, embedsmænd, officerer, journalister, forskere, meningsdannere, erhvervslivet mfl.

Læs mere i den samlede afrapportering, eller gå bagom surveyet ved at kigge nærmere på spørgeskemaets udformning eller datasættet med tilhørende svarkategorier og variabelnavne.

Emner