16. januar 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Hvordan går det med udenrigspolitikken? Bør forsvarsforbeholdet afskaffes? Hvad vil krisen i Ukraine betyde for dansk sikkerhed? Bliver Grønland selvstændigt? Har Danmark behov for nye kampfly?

Disse spørgsmål - og mange flere - har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Resultatet af dette ekspertsurvey er samlet i rapporten "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015", der tager pulsen på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved indgangen til 2015. Surveyet er foretaget blandt knap 400 personer udvalgt på baggrund af deres særlige viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. De adspurgte inkluderer ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. Formålet med det sikkerhedspolitiske barometer er at skabe en faktuel basis for diskussionen om mål og midler i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det vil derfor blive gentaget årligt. 

Download "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015" her.