27. januar 2017

Center for Militære Studier får igen tildelt en topplacering på global ranking af tænketanke

Center for Militære studier er i år placeret som nummer 21 ud af 110 af verdens førende internationale tænketanke på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. CMS har været med helt fremme i de seneste fire rankings, hvor eksperter vurderer tænketanke på baggrund af kvalitet, omdømme og indflydelse. Den gode placering CMS igen i år har fået, cementerer centerets evne til at producere forskning af høj international kvalitet, samt at mindske afstanden mellem forskningsverden og de politiske beslutningstagere. 

Sikkerhedspolitisk barometer 2017: Rusland, Brexit og forsvarspolitiske prioriteringer
Senest publicering fra CMS er det årlige sikkerhedspolitiske barometer, hvor personer udvalgt på baggrund af deres særlige viden, indsigt og erfaring på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område, vurderer den aktuelle sikkerhedssituation i Danmark og resten af verden. Barometret bekræfter igen i år Ruslands store indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, men også Brexit vil få en stor betydning. Derudover undersøges bl.a. betydningen af Taksøe-Jensens udredning  af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt prioriteringerne i dansk forsvarspolitik, herunder de nyindkøbte kampfly og det kommende forsvarsforlig.

Grønt Forsvar, Maritim Sikkerhed og Russisk indflydelse 
2016 har været et travlt og produktivt år for CMS og centerets research har spændt bredt fra grøn forsvarspolitik til maritim sikkerhed, og russisk politik i Arktis. I Unfolding Green Defense undersøges mulighederne for og fordelene af en grøn omlægning på forsvarsområdet. Rapporten blev efterfulgt af et seminar med både forskere, embedsmænd og repræsentanter fra forsvarsindustrien der diskuterede grøn forsvarsstrategi. I Maritim Sikkerhed og Udvikling i Afrika undersøges danske og internationale sikkerhedspolitiske interesser i og omkring Afrika, og i Sikkerhed i Østersøen, samt Hybrid Maritime Warfare and the Baltic Sea Region, undersøges Rusland’s forøgede indflydelse på sikkerhedssituationen i Baltikum. Det forværrede forhold med Rusland og Vesten undersøges ligeledes i rapporten Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen. Centerets andre udgivelser har været: Soldater i Europas gader, Byen’s Prisme, Forbedring og Fornyelse af FN’s fredsarbejde, og Læren fra F-16

Kontakt
Centerleder Henrik Ø. Breitenbauch
Center for Militære Studier
hob@ifs.ku.dk
Tlf.: +45 35324086