18. maj 2016

Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen

Arctic territorial claims

Hvad har Ukrainekrisen og det forværrede forhold mellem Vesten og Rusland siden 2014 betydet for Ruslands politik i Arktis? Kan man se forandring i russisk politik, eller er der tale om kontinuitet? De spørgsmål er omdrejningspunktet for denne rapport.

Rusland er en afgørende aktør i Arktis. Udviklingen af Ruslands politik i Arktis er således af afgørende betydning for rigsfællesskabet og betingelserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger derfor udviklingen i russisk politik i Arktis på to dimensioner – diplomati og militær – før og efter Ukrainekrisen. 

Slutteligt opridser rapporten en række principper og prioriteter, der kan danne udgangspunkt for udviklingen af konkrete initiativer, hvormed dansk diplomati fortsat kan medvirke til at fastholde Arktis som et stabilt geopolitisk område præget af relativt lav spænding. 

Download rapporten her.