30. december 2016

Soldater i Europas gader

I løbet af ganske få år har en række europæiske lande været udsat for flere alvorlige terrorangreb. Særligt de voldsomme angreb i Paris i 2015 blev skelsættende for det europæiske syn på terrortruslen, og denne type af angreb har ført til en række initiativer i flere europæiske lande.

Disse lande søger aktivt at styrke deres nationale terrorberedskab, og et centralt element i denne udvikling har været et særligt fokus på at forbedre og/eller forøge samarbejdet mellem politi og forsvar. Sådanne overvejelser har også været gjort i Danmark, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra terrorangrebet i København i 2015. Det er netop forholdene omkring dette samarbejde, som belyses i denne rapport.

I rapporten foretages en retligt baseret komparativ analyse af det danske system for samarbejdet mellem politi og forsvar. De danske forhold sammenlignes med tilsvarende systemer i henholdsvis Norge, Storbritannien og Frankrig.

På baggrund af denne analyse noterer rapporten, at det nuværende retlige grundlag for samarbejdet mellem politi og forsvar er særdeles uklart og med fordel kan styrkes. Herudover anbefaler rapporten, at relevante myndigheder igangsætter et arbejde med at udvikle en politisk-strategisk ramme for samarbejdet, og at et sådant arbejde kan indledes ved at nedsætte en ekspert- og/eller arbejdsgruppe, som gives fuld adgang til fortrolige materialer.