21. december 2016

Forbedring og fornyelse af FN’s fredsarbejde

Denne rapport giver et overblik over de foreslåede reformer og det analysearbejde, der ligger til grund for den begyndende reformproces indenfor FN's fredarbejde.

Reformerne sigter mod at forbedre den militære indsats samt at forny den diplomatiske indsats. Kort sagt er der en række politiske og praktiske udfordringer med både den militære og den diplomatiske del af FN’s fredsoperationer. De politiske udfordringer bunder i medlemsstaternes forskellige syn på, hvad FN’s rolle i international politik skal være.

Rapporten ridser uenighederne op i et kapitel om reformernes politiske kontekst, og i kapitlerne om henholdsvis brugen af militære midler og brugen af diplomatiske midler kommer vi nærmere ind på, hvordan disse uenigheder kommer til udtryk.

Endelig kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan bidrage til at styrke FN som et anvendeligt instrument i dansk sikkerhedspolitik. Anbefalingerne beskriver en række muligheder for, hvordan reformprocessens synergi kan udnyttes bedst muligt, samtidig med at risikoen for utilsigtede konsekvenser og modsatrettede effekter minimeres.