29. december 2016

Byens prisme

Byens Prisme. Denne har en trekant hvor der i hjørnerne står Fredsoperationer, specialeoperationer og kampoperationer. Så er den yderligere delt ind efter hvor tæt man er på de forskellige typer af fredsoperationer osv.

Kampen mod ISIL og den syriske borgerkrig er væsentlige eksempler på, at krigen og byerne i stigende grad er sammenhængende temaer.

I 2050 forventes det, at to-tredjedele af verdens befolkning vil bo i byer, og når de fleste mennesker bor i byerne, vil konflikterne også finde sted der. Hvis vestlige militære styrker fremover vil fastholde deres evne til at kunne intervenere i pagt med de overordnede politiske rammer og ønsker, som hidtil har været gældende, vil de derfor i stigende grad skulle forberede sig til at kunne udføre militære operationer i urbant terræn.

Nærværende rapport belyser de langsigtede, overordnede tendenser og udfordringer, der er forbundet med militære operationer i urbant terræn, og hvordan forskellige typer af generelle militære redskaber kan knyttes til disse udfordringer.

Afslutningsvis giver rapporten en række anbefalinger til hvordan det danske forsvar kan bidrage til at forberede sig på denne type operationer.