5. april 2022

Fremtidens konflikter og krige i et strategisk perspektiv

Udviklingen i konflikters og kriges karakter er et centralt aspekt af den internationale geopolitiske situation og en væsentlig rammesættende faktor for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik. CMS-rapporten "Fremtidens konflikter og krige i et strategisk perspektiv" giver et bud på, hvordan fremtidige konflikters karakter udvikler sig frem mod 2035. Rapporten er forfattet af forhenværende centerleder Henrik Breitenbauch og forsvarsanalytiker Lise Wiederholt Christensen og er udgivet i samarbejde med DJØF-forlag. 

Den erfarede konflikt og den forestillede konflikt
Rapporten bygger på ideen om, at konflikters langsigtede karakter i international sikkerhedspolitik på den ene side formes af de faktisk erfarede konflikter og på den anden side af forestillede konflikter. De erfarede konflikter forstås både som faktiske krige, såsom i Ukraine1, Nagorno-Karabakh, Syrien, Sahel m.fl., samt konflikter, der er kendetegnet ved fraværet af reel krig og i stedet tager form af politisk subversion, såsom Ruslands generelle konflikt med Vesten. De forestillede konflikter udgør omvendt de idéer om krige og konflikter, som stater forbereder sig på, og som afspejler sig i udviklingen af strategiske og operative koncepter, operationsvisioner, prioriteter og kampagnekoncepter, der driver overordnede forsvarsplanlægningsmæssige valg. Rapporten undersøger de forestillede konflikter og krige gennem centrale aktørers (Vestens, Kinas, Ruslands og Irans) visioner om operative koncepter, herunder idéer om teknologiske nyudviklinger, og giver på den baggrund en langsigtet fremskrivning af udviklingen i konflikter og krige.

Implikationer for Vesten, Europa og Danmark
Blandt rapportens centrale pointer er, at USA’s og Vestens forsøg på at bevare og udvide sit militære forspring er centreret omkring udviklingen af nye militære teknologier, herunder potentielt ’disruptive’, og nye måder at kæmpe på. Udfordrerstater, herunder Kina, Rusland og Iran, forfølger både teknologibaserede indhentningsstrategier og kompensationsstrategier, der i vidt omfang fokuserer på ukonventionel, asymmetrisk krigsførelse i kombination med ikke-militære midler. For Danmark og Europa vil udfordringen fra Rusland i øst og i nord forventeligt blive ved med at være større og have et mere konkret militært islæt end udfordringen fra Kina, der i højere grad vil være af politisk karakter. En bred vifte af fremtidige konflikttyper betyder, at Danmark - ligesom andre småstater -  er udfordret i sin forsvarsplanlægning ved i endnu mindre grad at kunne rollespecialisere.

Download rapporten her.

1Rapporten er udarbejdet før Ruslands invasion af Ukraine d. 24. februar 2022.