02. februar 2018

Center for Militære Studier får flot international rangering

CMS opnår en placering som nummer 28 på anerkendt liste over verdens bedste internationale forsvars- og sikkerhedspolitiske tænketanke i 2017. Rangeringen er en del af The Global go to Think Tank Index, som udgives årligt af University of Pennsylvania.

Med placeringen er CMS nummer to i Norden over førende tænketanke på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og nummer fire i verden, hvis man udelukkende sammenligner de tænketanke, som er universitetsbaserede.

Et år med indflydelsesrig forskning
2017 har været et spændende år for CMS. Centrets forskere har blandt andet skrevet om det ændrede europæiske sikkerhedslandskab, Grønlands betydning for Danmarks påvirkningsmuligheder i USA, samt specialoperationer og international terrorisme.

2018 byder på flere spændende projekter, bl.a. om gråzone-strategier og hybridkrig, støttet af Carlsbergfondet, og om maritim kriminalitet i Det Indiske Ocean i samarbejde med FN’s afdeling for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Med det nye forsvarsforlig har kredsen af forligspartier valgt af fortsætte samarbejdet med CMS i perioden 2018-2023. Forligskredsen har yderligere tilført centret 15 millioner kroner til forskning i de folkeretlige udfordringer ved internationale operationer, droner og cyberområdet.