25. oktober 2017

CMS og UNODC's Maritim Crime Programme indleder samarbejde

Center for Militære Studier og UNODC’s Global Maritim Crime Programme påbegyndte denne måned et samarbejde om en analyse af tendenser inden for maritim kriminalitet i det Indiske Ocean.

Baggrunden for projektsamarbejdet er for det første, at selvom pirateriet ud for Somalias kyst har fortaget sig, så er der dels risiko for, at det blusser op igen, og dels er andre former for maritim kriminalitet, som eksempelvis smugling af heroin, forøget.  Denne udvikling vil projektet analysere og kvalificere med henblik på at informere fremadrettede indsatser i regionen. For det andet er baggrunden for dette CMS/UNODC-samarbejde også at analysere UNODC’s aktiviteter i regionen, med særligt fokus på de aktiviteter som Danmark har støttet gennem Freds- og Stabiliseringsfonden. 

Med udgangspunkt i disse to dimensioner af projektsamarbejdet vil vi udgive en rapport, som blandt andet vil komme med inputs til mulige ændringer af de fremadrettede indsatser i regionen, givet ovennævnte analyser af henholdsvis det ændrede trusselsbillede og læringspunkter fra hidtidige indsatser. 

I løbet af det kommende år vil CMS og UNODC således afholde en række seminarer og workshops med fokus på maritim kriminalitet i det Indiske Ocean.