7. juni 2017

Rørte vande - Europæisk sikkerhed og dansk forsvar i en opbrudstid

Der er rørte vande omkring Danmark. Et forværret sikkerhedspolitisk trusselsbillede placerer sammen med afgørende forandringer i forsvarspolitikkens internationale betingelser dansk forsvarspolitik ved en skillevej. Nye trusler og opgaver samt øget international organisering af militær magt, global teknologiudvikling og et markant internationalt økonomisk tryk skaber et dobbelt pres på forsvaret og forsvarspolitikken. Dette er baggrunden for CMS’ nye rapport med titlen ”Rørte vande - Europæisk sikkerhed og dansk forsvar i en opbrudstid”.

Formålet med rapporten er at understøtte debatten om prioriteringer ved at belyse betingelser og balancer i dansk forsvarspolitik og identificere mulige håndtag, der fremadrettet kan støtte strategisk og politisk styring i – og debat om – dansk forsvarspolitik.

Rapporten er skrevet af seniorforsker Henrik Breitenbauch og seniorforsker Kristian Søby Kristensen og kan downloades her