20. december 2017

Forskning i gråzone-strategier og hydridkrig kickstartes af Carlsbergfondet

Det er med stor glæde, at Center for Militære Studier kan offentliggøre, at André Ken Jakobsson har fået tildelt et postdoc-stipendium fra Carlsbergfondet til forskning i brugen af gråzone-strategier i international politik.

Forskningsprojektet er placeret hos Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og fokuserer på brugen af og forsvaret imod gråzone-strategier og hybride operationer. Landefokus vil være på USA, Rusland og Kina, som de mest indflydelsesrige spillere. 

Gråzonen ligger mellem yderpunkterne krig og fred
Staters handlinger i gråzonen er kendetegnet ved at være tvetydige og somme tider uden afsender. På den måde undgår staten en direkte konflikt eller i værste fald krig. Et konkret eksempel er Ruslands annektering af Krim, hvor Rusland via hybride operationer forsøgte at forvirre både Ukraine og Vesten med ”små grønne mænd”, der viste sig at være russiske soldater.

”Gråzone-konceptet er ret nyt og ved at undersøge det, kan vi bedre forstå, hvordan liberale og autoritære stater kommer til at forme international politik i fremtiden. Processen med at tegne nye røde linjer for, hvad stater kan og ikke kan gøre, er allerede i gang”, fortæller André. ”Det bliver rigtigt spændende at følge!”

Carlsbergfondet støtter projektet med 1.459.000 kroner.