17. februar 2014

Om fremtidig brug af ubemandede fly i det danske forsvar

Den øgede brug af ubemandede flyvende platforme (UAV’er) i militære operationer er i stigende grad til debat i Danmark. Den debat handler om de etiske og moralske aspekter ved brug af ubemandede systemer, men den handler også om, og i givet fald hvordan, det danske forsvar selv kan og bør anvende UAV’er. Denne rapport forholder sig til det andet aspekt af debatten, og diskuterer fordele og ulemper ved eventuel øget anvendelse af UAV’er i forsvarets opgaveløsning. På baggrund af en analyse af allierede og danske erfaringer med ubemandede fly diskuterer rapporten de specifikke forsvarspolitiske overvejelser en eventuel anskaffelse af større ubemandede systemer kræver.

Læs rapporten her

This report is also available in English - click here.