1. maj 2018

Store masker i små net

Danmark har med udgangspunkt i Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 i en årrække bidraget til bekæmpelsen af maritim kriminalitet. Med udløbet af strategien in mente søger denne rapport at medvirke til at skabe fundament for eventuelle beslutninger om fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitets- bekæmpelse.  

Maritim kriminalitet er mere end blot pirateri. Smugling af våben, narkotika og mennesker, ulovligt fiskeri samt terrorisme til søs er andre aspekter af problemet, som også har betydning for Danmark. Der er mere global maritim kriminalitet, end der er kapacitet til at bekæmpe den. Maskerne i det globale bekæmpelsesnet af aktører er meget store, og indsatserne mod maritim kriminalitet er – billedligt talt – at betragte som dråber i havet. Derfor er det vigtigt at få de bidrag, man fra dansk side stiller med i den globale bekæmpelsesindsats, til at tælle mest muligt. 

For at sikre, at danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse får størst mulig effekt, argumenterer rapporten for, at det er afgørende at sikre: a) et fælles fodslag, b) en vedholdende indsats, og c) at der er tages højde for, hvordan forskellige dele af maritim kriminalitet udvikler sig, og for sammenhænge mellem forskellige former for maritim kriminalitet og mellem forhold på lands og til vands.

Rapporten kommer til slut med en række anbefalinger i den henseende og opstiller tre prioriteringslogikker som med fordel kan anvendes med henblik på at fokusere og målrette fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse.

Download rapporten