17. december 2020

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2019

Er verden mere eller mindre sikker i dag end for fem år siden? Hvad er de største trusler mod dansk sikkerhed? Hvilket land bør være foregangsland for Danmark i udenrigs- og sikkerhedspolitikken?

Disse samt en række andre spørgsmål stiller Center for Militære Studier (CMS) i 2019-udgaven af centerets sikkerhedspolitiske barometer. Barometeret måler trykforandringer i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ved at lade de personer, som former, forstår og formidler dette område, vurdere betydningen af tidens centrale temaer og udviklinger i og omkring Danmark. Barometeret bygger i høj grad videre på de seneste års undersøgelser, men spørger også ind til aktuelle begivenheder.

Barometeret 2019 er udarbejdet på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af CMS i perioden fra d. 20. juni til og med d. 7. juli 2019 blandt over 400 personer udvalgt på baggrund af deres viden, indsigt og erfaring inden for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. De adspurgte inkluderer højtstående ansatte i centraladministrationen og i Forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet.