6. oktober 2022

Samfundssikkerhed i Danmark - Det robuste og sikre samfund i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Dansk samfundssikkerhed – hensigten om det robuste og sikre samfund – udfordres i disse år, hvor øget stormagtskonkurrence og Ruslands invasion af Ukraine har skærpet trusselsbilledet for Danmark. Ud over sådanne aktørdrevne udfordringer spiller også ikke-aktørdrevne udfordringer i form af COVID-19-pandemien og klimaforandringer en væsentlig rammesættende rolle for dansk samfundssikkerhed. Den nye CMS-rapport ”Samfundssikkerhed i Danmark - Det robuste og sikre samfund i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed” bidrager til debatten om en samlet strategisk tilpasning til de ændrede sikkerhedspolitiske vilkår, gennem tre analytiske vinkler: en nordisk, en samtidshistorisk og en fremtidsrettet. Rapporten er forfattet af militæranalytiker Alexander Høgsberg Tetzlaff (CMS) og dekan (fhv. centerleder på CMS) Henrik Breitenbauch (FAK) og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

Tre analytiske vinkler
Rapportens første analytiske vinkel henter inspiration fra Norge og Sverige og introducerer begrebet ’samfundssikkerhed’ i en dansk kontekst. Under overskriften ”samfundssikkerhed” har Norge og Sverige institutionaliseret en mere centraliseret model for styringen af det robuste og sikre samfund, end tilfældet er i Danmark. Rapportens anden samfundshistoriske vinkel viser, at den danske model for at sikre et robust og sikkert samfund løbende har tilpasset sig forandrede sikkerhedspolitiske vilkår og udefrakommende trusler. Den tredje vinkel opstiller tre systematisk fremskrevne langsigtede scenarier for de internationale rammer for dansk samfundssikkerhed og diskuterer betydningen af dem for udviklingen af dansk samfundssikkerhed.

Anbefalinger
Konklusionen giver en række anbefalinger til, hvordan Danmark bør adressere udfordringerne fremadrettet. Blandt disse er muligheden for at styrke både krisestyringen og kriseplanlægningen på myndighedsniveau, som er de to primære og sideløbende aktivitetsspor, der vedrører samfundssikkerheden. Denne styrkelse kan fx ske ved at etablere koordinerende organer såvel som at forøge beredskabsstyrelsens ansvar og beføjelser. Spredningen til nye myndighedsområder betyder også, at det er væsentligt at kunne skabe en generel sikkerhedsbevidsthed og risikoforståelse hos myndigheder, der ikke er vant til at håndtere sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Download rapporten her.

Emner