4. december 2020

Ruslands synlige og skjulte tilstedeværelse i Afrika syd for Sahara

Den nye CMS Rapport ”Russia’s Showy and Shadowy Engagements in Sub-Saharan Africa” stiller skarpt på Ruslands fornyede engagement i Afrika – både de synlige og mere skjulte dimensioner – og analyserer, hvilken betydning den russiske tilstedeværelse har for de afrikanske stater og for fremtidige vestlige humanitære og fredsbevarende interventioner.

Rapporten undersøger først tre aspekter af Ruslands ”showy” tilstedeværelse i form af våbensalg, militærbaser og militær træning samt nogle af de mere ”shadowy” aspekter af Ruslands engagement, herunder brugen af lejesoldater og desinformation. Dernæst analyserer rapporten, hvordan Rusland bringer sine interventionsredskaber i anvendelse på forskellig vis - ofte forstyrrende med spændinger til følge, men i nogle tilfælde også samarbejdsorienteret. Slutteligt diskuterer rapporten, hvad Ruslands nuværende Afrika-engagement betyder for liberale interventionsaktører, og der fremsættes en række anbefalinger.

Rapporten argumenterer for, at det i stigende grad er vigtigt at have en nuanceret forståelse af ikke-liberale interventionsaktørers tilstedeværelse i forskellige dele af Afrika. Ruslands fornyede engagement på kontinentet bliver ofte fremstillet i et rivaliseringsperspektiv, men der er også eksempler på en mere samarbejdsorienteret russisk tilstedeværelse. Et kritisk syn på Ruslands Afrika-engagement bør ikke stå i vejen for fortsat at stille vigtige, kritiske spørgsmål til den liberale interventionsmodel. Det inkluderer bl.a. overvejelser om, hvordan mangler og begrænsninger i liberale aktørers interventioner kan have bidraget til at gøre statsledere i Afrika mere modtagelige over for Ruslands interventionstilbud.

Rapporten kan downloades og læses her (på engelsk).