1. oktober 2007

Danmarks behov for kampfly

"Har Danmark behov for et nyt kampfly, når F-16 skal udfases? Hvis man tager udgangspunkt i, hvilke missioner regeringen og Folketinget vil finde det nødvendigt at sende danske styrker ud på inden for de næste 30-40 år, er svaret ja."

Klik her for at downloade rapporten om Danmarks behov for kampfly (pdf-format).

Klik her for at downloade rapporten på engelsk ('Denmarks Need for Fighter Aircraft).