5. april 2018

Nye militære trends i den syriske borgerkrig

Borgerkrigen i Syrien varsler om nye militære tendenser på slagmarken, der alle peger på, at vi i fremtiden vil opleve krigszoner, der er markant anderledes fra dem, vi tidligere har set. I rapporten Nye militære trends i den syriske borgerkrig, udfolder militæranalytiker Torben Toftgaard Engen og videnskabelig assistent Jon Kjellund de nye trends og de udfordringer, der følger med.

Tre nye tendenser identificeres
Det er især den brede vifte af nye lettilgængelige digitale muligheder, der giver ikke-statslige aktører i regionen kapaciteter indenfor cyber- og informationskrigsførelse. Nye applikationer gør det muligt at kommunikere sikkert og modtage præcis levering af våben.

Ud over denne udvikling har regionale partnerskabsdynamikker ændret sig markant.  De nye partnerskaber går på tværs af borgerkrigens konfliktniveauer og antager forskellige former, og spænder fra korte og lokale nødvendighedsaftaler til langvarige, strategiske partnerskaber med eksterne proxy-aktører.

Et tredje særpræg er borgerkrigens tyngde omkring byerne, hvilket i stigende grad betyder, at ellers underlegne aktører kan bruge urbane områder til deres fordel. I byerne kan de befæste sig og undgå overraskelsesangreb og desuden opnå både økonomisk og politisk indflydelse, som alt sammen øger deres taktiske kapaciteter.

Nye trends skaber nye udfordringer

Udviklingen i Syrien har gjort, at modstandere i dag, i hvert fald lokalt på kamppladsen, har tilnærmelsesvist samme kapaciteter som vestlige styrker. De nye tendenser varsler om udfordringer, som kommer til at være centrale for fremtidige militære indsatser.

Rapporten formulerer på den baggrund en række punkter, som danske beslutningstagere og myndigheder med fordel kan være opmærksomme på med henblik på i fremtiden at kunne imødegå disse udfordringer. 

Download og læs rapporten her.