8. november 2023

Ny missilteknologi i en forandret verden

Baggrundspapiret ”Ny missilteknologi i en forandret verden – strategiske og sikkerhedspolitiske udfordringer for NATO og Danmark” præsenterer den seneste udvikling inden for missilteknologi, spredning af missilteknologi, våbenkontrol, og hvilken betydning dette har for strategisk stabilitet, for Danmark og for dansk forsvar. Baggrundspapiret er forfattet af militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen (CMS).

Udvikling og spredning af missilteknologi

Missiler spiller en afgørende rolle i væbnede konflikter og i den globale magtbalance. Nye missiltyper med ekstreme hastigheder og videreudvikling af kendt missilteknologi udgør en fortsat stigende global trussel. Spredning af navnlig russisk, kinesisk og nordkoreansk missilteknologi betyder samtidig, at svage stater og ikke-statslige aktører besidder og er i stand til at videreudvikle missilteknologi, der potentielt kan forrykke magtbalancer. Samtidig ser vi et smuldrende våbenkontrolregime, som yderligere truer den strategiske stabilitet på globalt plan. NATO og Danmark står dermed overfor afgørende prioriteringer for at håndtere udfordringerne fra ny missilteknologi og spredning af missilteknologi.

Download baggrundspapiret ”Ny missilteknologi i en forandret verden” her.

Emner