11. oktober 2019

Når Hydra angriber: Hybrid afskrækkelse i gråzonen mellem krig og fred

Danmark skal forholde sig til en ny sikkerhedspolitisk rolle som hybrid frontlinjestat i stormagtskonkurrencen mellem USA, Kina og Rusland. Det danske medlemskab af NATO og EU samt tilhørsforholdet til kredsen af vestlige liberale stater gør, at Danmark udsættes for en diversitet af hybride trusler og angreb i gråzonen mellem krig og fred, der alle finder sted under tærsklen for konventionel krig. Dette er baggrunden for en ny CMS rapport skrevet af Postdoc, ph.d. André Ken Jakobsson.

Indblik i gråzonekonfliktens logik

Rapporten giver et indblik i gråzonekonfliktens logik og de hybride metoder og afsøger, hvordan andre vestlige stater arbejder med at opbygge hybrid afskrækkelse gennem nægtelse (hybrid modstandsdygtighed). På denne baggrund kommer rapporten med en række anbefalinger til mulige danske initiativer på området, rettet mod såvel statslige aktører som civilsamfundsaktører.

Rapporten anbefaler overordnet en prioritering af den strategisk beredskabsplanlægning, der bygger på forståelsen af, at i gråzonekonflikten bliver almindelig drift til en del af dansk sikkerhedspolitik.

Tre overordnet indsatsområder

Rapporten identificerer tre overordnede indsatsområder, der kræver handling: 1. holdningsdannelse, 2. infrastruktur og 3. koordination. Karakteren af de hybride trusler udfoldes inden for hvert af disse områder, og derefter præsenteres en systematiseret palet af nationale tiltag og særligt udvalgte eksempler til mulig inspiration

Tiltagene omhandler alle samfundsmæssige niveauer og er tværsektorielle af natur – grundet den hybride trussels natur – og understreger derigennem den fundamentale forudsætning for hybrid modstandsdygtighed: tiltag og koordination baseret på en whole-of-government- og ­whole-of-society-tilgang.