30. november 2023

Militær dataoversættelse og digital transformation: Militær dataoversættelse og digital transformation

Den eksplosive udvikling inden for digitale teknologier som big data, kunstig intelligens (AI) og tingenes internet (IoT) får i disse år stigende forsvars- og sikkerhedspolitisk betydning.

Det emne belyser Katja Lindskov Jacobsen og Anders Theis Bollmann i den nye CMS-Rapport Militær dataoversættelse og digital transformation: Erfaringer fra Ukraine og fokusområder for det danske forsvar. Rapporten anbefaler bl.a. at det danske forsvar skal investere mere i digital transformation og dataoversættelse for at forblive relevant og konkurrencedygtig i fremtidens konflikter. Gennem en undersøgelse af de ukrainske erfaringer og nyeste udviklinger giver rapporten et værdifuldt indblik i, hvad man kan lære af de ukrainske strategier og tiltag.

Digital transformation på slagmarken

Erfaringer fra krigen i Ukraine viser, hvordan digital transformation har været afgørende for ukrainske styrker. Ved at udnytte teknologier som kunstig intelligens og satellitdata har ukrainske styrker kunnet reagere og træffe beslutninger hurtigere end deres russiske modstandere.

Rapporten identificerer en række faktorer bag Ukraines succes, herunder samarbejde med civile dataspecialister, militærets viden og kompetencer inden for digital teknologi samt rådigheden af den nyeste teknologi.

Rapportens anbefalinger

En væsentlig udfordring i den digitale transformation opstår i samarbejdet mellem militære domænespecialister og de nye typer af dataspecialister, fordi der mangler en fælles forståelse. Rapporten anbefaler, at man benytter ’militær dataoversættelse’ som et redskab til at sikre et effektivt samarbejde. Begrebet beskriver de forskellige praksisser og processer, der kan bidrage til at mediere udfordringerne mellem de forskellige faggrupper.

På den baggrund anbefaler rapporten, at det danske forsvar kortlægger eksisterende initiativer, rekrutterer flere dataspecialister, udvikler samarbejdsregler med teknologivirksomheder og styrker kompetencerne inden for militær dataoversættelse i organisationen.

Disse kompetencer efterspørges allerede af NATO og USA, hvilket giver Danmark mulighed for at spille en ledende rolle inden for området samtidig med, at man styrker sit eget forsvar.

Download rapporten ”Militær dataoversættelse og digital transformation: Erfaringer fra Ukraine og fokusområder for det danske forsvar”

Download det tilhørende memo

Emner