10. marts 2017

Grønlandskortet

Denne rapport undersøger Grønlands betydning for Danmarks påvirkningsmuligheder i forhold til USA. Amerikanerne har vigtige interesser i Arktis, og Danmarks villighed til at lade USA opbygge og opretholde militære installationer i Grønland under den kolde krig gav Danmark et særligt ”Grønlandskort”, som skiftende regeringer kunne ”spille” for at opnå konkrete fordele i USA og i NATO.

Grønland spiller fortsat en vigtig rolle for USA, hvilket primært skyldes øens militærstrategiske beliggenhed ud for det nordamerikanske kontinent. Men Grønlands betydning for USA er ikke så stor som under den kolde krig, og Grønlandskortets værdi er derfor i øjeblikket også relativt begrænset. Hvis det amerikansk-russiske forhold forværres, vil værdien af kortet imidlertid atter øges. I de senere år har der endvidere været en stigende amerikansk interesse for Grønland på grund af klimaforandringerne og globaliseringen med den deraf følgende ”åbning” af Arktis og Nordatlanten.

Rapportens analyse viser, at den amerikanske interesse i Grønland giver Danmark en række fordele og muligheder i det transatlantiske forhold, hvor Danmark på en række områder kan spille en konstruktiv rolle og herved øge muligheden for at få indflydelse i USA. På den baggrund kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan udvikle sit Arktisdiplomati og Rigsfællesskabets processer med henblik på at øge sin indflydelse i USA.

Læs hele rapporten.