9. juni 2023

European Perspectives on the Global Return of Nuclear Weapons

Brugen af atomvåben som politisk magtinstrument er tilbage i verdenspolitikken. Præsident Putins mange henvisninger til det russiske militærs muligheder for at anvende atomvåben har skabt frygt blandt Europas befolkninger. Den frygt, som i over en generation næsten har været glemt, stiller nu nye krav til beslutningstagerne. Denne CMS-rapport analyserer, hvad genkomsten af den atomare trussel som magtredskab betyder for Europas sikkerhed, og den konkluderer, at der er et øget behov for politisk opmærksomhed og handling fra både Danmarks og Europas side.

Atomvåbnenes genkomst som magtredskab

Atomvåben er Europas ultimative garanti mod militære angreb eller invasioner fra andre stater, men efter årtier med fred i Europa og Vesten er betydningen af atomvåben delvist blevet nedprioriteret. Med Ruslands invasion af Ukraine og deres trussel om brug af atomvåben, har den europæiske sikkerhedspolitiske virkelighed nu ændret sig markant. En række faktorer bidrager til deres globale genkomst bl.a. USA og Kinas stormagtrivalisering, suspenderingen af flere nedrustnings- og våbenkontrolsaftaler mellem USA og Rusland samt den teknologiske udvikling, hvor hypersoniske missiler og cyberangreb, kan forstærke eller reducere effektiviteten af strategiske atomvåben. Dette fører til fornyet usikkerhed og kan udviske den jævnbyrdighed, som ellers har præget forholdet og har medvirket til en vis stabilitet, hvilket skaber et atomart sikkerhedsdilemma.

Dilemmaet består i, at atomvåben spiller en enorm betydning for sikkerheden i Europa, mens Europa kun har begrænset handlekraft på dette område, da USA er den eneste reelle garant for Europas sikkerhed. Selvom både Storbritannien og Frankrig besidder atomvåben, har de langt færre end Rusland og USA, og de har tilmed færre måder at indsætte dem på. Dette skaber en uligevægt, som gør Europa afhængig af USA’s nukleare sikkerhedsgarantier, hvilket kan blive en udfordring, når USA’s fokus gradvist rettes mod Kina.

Rapporten påpeger, at holdningen til håndteringen af atomvåben er divergerende hos de forskellige europæiske lande, og det derfor kan opstå udfordringer i fremtidige debatter om, hvordan vi skal håndtere atomvåben. Rapportens centrale pointe er, at Danmark bør erkende nødvendigheden af at deltage og navigere i fremtidige euroatlantiske debatter om atomvåben.

Rapportens anbefalinger

Rapportens forfattere anerkender, at politikker vedrørende atomvåben er omstridte indenfor og på tværs af de europæiske regeringer men vurderer, at tiden er moden til, at Europa tænker mere over deres atomvåbenpolitikker. De europæiske lande mangler generelt atomar handlekraft, mens småstater som Danmark mangler i særdeleshed. Det er ikke ensbetydende med at vi ikke skal blande os i debatten, nærmere tværtimod. Derfor anbefaler rapport, at man:

  • Øger den offentlige og parlamentariske debat om atomare spørgsmål i Danmark.
  • Fokuserer på strategiske spørgsmål i den danske forsvarsplanlægning.
  • Afsøger mulighederne for dansk diplomati om atomare spørgsmål.

Download rapporten "Europæiske perspektiver på atomvåbnenes globale genkomst".

Download det tilhørende memo.

Emner