26. september 2019

Europæisk forsvarsindustrisamarbejde - i et strategisk lys

Baggrundspapiret "Europæisk forsvarsindustrisamarbejde - i et strategisk lys" giver et indblik  i udviklingen af en fælleseuropæisk forsvarsindustri. I baggrundspapiret drøftes EU's fornyede rolle i industrisamarbejdet i lyset af tre strategiske visioner for Europa og afslutningsvis fremhæves en række industri- og sikkerhedspolitiske udfordringer, som udviklingen medfører for Europa og Danmark. 

Den europæiske forsvarsindustri 

På trods af, at den europæiske forsvarsindustri i et globalt perspektiv er af en betydelig størrelse, er dens relative størrelse begrænset, sammenlignet med Europas generelle position i verdensøkonomien. Det er der forskellige årsager til som fx reduktionen af de europæiske forsvarsbudgetter efter den kolde krigs afslutning, men også at de europæiske lande historisk har udviklet parallelle nationale industrier samt egne statslige institutioner til at regulere dem.  

EU's nye rolle i europæisk forsvarsindustriarbejde 

I november 2016 præsenterede Kommissionen en ny handlingsplan på forsvarsområdet. Der var tre kernepunkter orienteret mod det forsvarsområdet mod det forsvarsindustrielle samarbejde: etablering af en fælles forsvarsfond (EDF), forberede rammevilkår for små og mellemstore virksomheder i forsvarsindustrien samt styrkelse af et åbent og konkurrencedygtigt indre marked på området.  

Industri og strategiske visioner

EU's nye position i europæisk forsvarssamarbejde reaktualiserer spørgsmålet om europæisk strategisk autonomi. Her kan man skelne mellem tre overordnede visioner for strategisk autonomi: 1. Et samlet uafhængigt Europa, 2. Den transatlantiske linje, 3. A-holdet og de andre. De tre visioner reflekterer positioner i den aktuelle debat. De viser, at Europa kan udstikke vidt forskellige retninger i spørgsmålet om forsvarsindustriens udvikling og ambitionen om strategisk autonomi - med hver sine fordele og ulemper. 

Udfordringer for Europa og Danmark 

Såvel Europa som Danmark står overfor nogle udfordringer i forbindelse med udviklingen af den europæiske forsvarsindustri. På europæisk plan kan man skelne mellem udfordringer på tre niveauer: Europa- og alliancepolitiske visioner, konkrete målsætninger og styringsproblemer. Disse udfordringer gælder ligeledes for Danmark, men samtidigt står Danmark også overfor nogle særskilte udfordringer som fx knytter sig til det danske EU-forbehold.