18. april 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik

Center for Militære Studier har hermed fornøjelsen af at præsentere "En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik - strategiske valg 2012". Analysen er udarbejdet af forskere på CMS som en del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som centret udfører for forsvarsforligskredsen.

Analysen tager udgangspunkt i forsvaret som en del af den samlede danske sikkerhedskapacitet. Den beskriver et internationalt system præget af globalisering og global magtforskydning, ser på forsvarspolitikken i en analysekontekst, redegør for nødvendigheden af systematisk forsvarsplanlægning og opstiller fire "militære modeller".

Analysen skal danne saglig baggrund for en konkret diskussion af aktuelle sikkerheds- og forsvarspolitiske problemstillinger såvel som af den langsigtede sikkerheds- og forsvarspolitiske udvikling.

Imidlertid er diskussionen ikke afslutningen på projektet. Ikke alene kan analysen danne grundlag for en videre debat om prioriteringer i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, men analysen rejser desuden en række spørgsmål, som centret håber at få lejlighed til arbejde videre med. Det gælder ikke mindst forsvarsplanlægning samt samarbejder og samarbejdspartnere, herunder hvilke kapaciteter Danmarks allierede efterspørger.

klik her og download "En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik - strategiske valg 2012" i PDF-format.