27. juni 2019

Disruptive militære teknologier

Baggrundspapiret "Disruptive militære teknologier" giver indblik i det nuværende militærteknologiske grundlag for Vestens styrkeposition og beskriver USA's planer for at fastholde den. Desuden belyser seniorforsker Gary Schaub Jr. i baggrundspapiret fire nye teknologier, hvis militære anvendelse kan vende op og ned på den verdensorden, vi kender i dag. Slutteligt diskuteres det, hvilke konsekvenser det kan have for Danmark. 

Det nuværende paradigme
Teknologiske landvindinger er gennem tiden blevet overført til slagmarken, hvor de har ændret både den militære tænkning og konflikters strategiske og operationelle karakter. Det gælder eksempelvis den industrielle udvikling, der gjorde det muligt at bevæbne styrker med masseproducerede våben i det 19. og 20. århundrede. I løbet af de seneste 50 år har Vesten, ledet af USA, udviklet og anvendt teknologier, der har gjort det muligt at angribe hurtigt og præcist. I dag kan ét smart våben erstatte de hundreder, der tidligere var nødvendige for at nedkæmpe udpegede mål.

Udfordringen
Vestens kontrol over militærteknologien, har kun været mulig, fordi den er udviklet af staten specifikt til militære formål. Men i takt med at militærteknologi i stigende grad overlades til private aktører, forringes kontrollen med den. Det giver blandt andet fjendtlige stater og ikke statslige aktører mulighed for at udvikle og benytte egne kapaciteter, som gør slagmarken farlig for Vesten og som samtidig underminerer Vestens teknologiske overlegenhed og afskrækkelse.

Udfordringen håndteres
For ikke at miste terræn i det militære kredsløb, forfølger USA en tredelt innovationsstrategi, der skal 1) forbedre nuværende militære kapaciteter, 2) styrke og accelerere integrationen af nye teknologier i militæret, og 3) skærpe evnen til at forudse teknologier, der kan disrupte grundlaget for nutidens militære tænkning, og som fundamentalt kan ændre militære konflikters karakter.

Danske beslutningstagere

Dansk sikkerhed beror på Vestlig overlegenhed, hvorfor danske beslutningstagere også bør interessere sig for udviklingen. Nye og bedre kapaciteter hos potentielle modstandere vil have konsekvenser for, hvordan Danmark - bredt set - skal tænke sin rolle og sine bidrag - økonomisk, forskningsmæssigt, diplomatisk og militært - i en forstærket global stormagtskonkurrence.