4. februar 2020

CMS Notat: Hvad nu hvis Danmark øger forsvarsbudgettet til to procent

Forøger Danmark forsvarsbudgettet til to procent af BNP, vil beløbets størrelse give betydelige muligheder for at fremme både forsvarsevnen og samfundsøkonomien mere generelt gennem teknologiudvikling og innovation. En sådan ’fremtidsbalancering’ af nye forsvarsmidler – i stil med den grønne omstilling – vil opprioritere økosystemet mellem staten, industrien og den tekniske forskning. Udover at lukke strategiske sårbarheder og styrke hjemtag fra EU’s forsvarsfond, vil den samtidig åbne for internationalt udviklingssamarbejde som et væsentligt virkemiddel i sikkerhedspolitikken. Danmark bør derfor allerede nu afdække forsvars- og sikkerhedspolitiske såvel som samfundsøkonomiske muligheder forbundet med en eventuel realisering af to-procents-målsætningen.

Læs mere i nyt CMS Notat her

CMS Notater bygger på forskningsprojekter ved CMS og indeholder konkrete, kortfattede bidrag til politikudvikling inden for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Hvis du er yderligere interesseret i byrdedelingen i NATO og de strategiske balancer i dansk forsvarspolitik, kan du læse mere i 2017-udgivelsen "Rørte vande - europæisk sikkerhed og dansk forsvar i en opbrudstid" her