12. juni 2012

Beredskab eller intern sikkerhed? Danmark og den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund

Skal Danmark have en beredskabspolitik eller en politik for intern sikkerhed? Det er et af de spørgsmål, den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund stiller til det danske beredskabspolitiske univers.

På baggrund af en ekspertpraktikerworkshop beskriver denne rapport hvordan den internationale institutionsudvikling og de tilhørende styringstanker er under forandring, og præsenterer workshopdeltagernes bud på, hvilke konsekvenser og udfordringer det har for Danmark. Udfordringerne er mangeartede og løber fra det supranationale niveau i form af eventuelle danske forpligtelser i forbindelse med et øget ambitionsniveau for fælleseuropæiske kapaciteter, over diskussioner af effekter og cost/benefit på nationalt niveau af europæiske initiativer, til mere hjemlige udfordringer vedrørende relationen mellem stat og myndigheder på den ene side og individerne på den anden i form af f.eks. nationale modeller for borgerinddragelse i forskellige dimensioner.

Selvom udviklingen i beredskabstænkningen har været drevet af USA ikke mindst siden 11. september 2001, så er det særligt EU som er interessant for Danmark. Dels er EU-samarbejdet forpligtende, dels fokuserer EU på at anvende den nye robusthedstænkning som basis for en intern sikkerhedsstrategi. Den klassiske helhedsorienterede beredskabsplanlægning som traditionelt har fokuseret på beredskab som noget lokalt forankret gives dermed en ny ramme på europæisk plan.

Det har politisk betydning fordi et forøget sagsområde også vil påkalde sig ny fælleseuropæisk regulering og initiativer.

Rapporten kan findes i PDF-format ved at klikke her.