2. juli 2020

Afskrækkelse i cyberspace - muligheder og udfordringer

Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering fra 2019 understreger cybertruslens omfang og viser behovet for, at Danmark kan forsvare sig selv i cyberspace. Cybertruslens øgede betydning for national sikkerhed rejser dog nye strategiske og politiske problemstillinger. Center for Militære Studiers nye baggrundspapir "Afskrækkelse i cyberspace - muligheder og udfordringer" tager udgangspunkt i denne nye virkelighed og undersøger de muligheder og udfordringer et moderne digitaliseret land står over for, når det skal forsvare sig selv i cyberspace.

Muligheder for afskrækkelse

Der er tvivl om, hvorvidt og hvordan afskrækkelse fungerer i cyberspace. Det skaber usikkerhed om spilleregler og reaktioner i dette nye rum for konkurrence og konflikt. Baggrundspapiret diskuterer derfor mulighederne for afskrækkelse i cyberspace. Det gør det ved at afdække det traditionelle begreb om afskrækkelse, cyberspaces natur og funktioner og hvordan afskrækkelse kan eller ikke kan overføres hertil.

Udfordringer for afskrækkelse i cyberspace

Baggrundspapiret stiller dernæst skarpt på tre udfordringer, der opstår, når cyberspace bliver mediet for afskrækkelse: 1) Afskrækkelse ved nægtelse kan ikke beskytte stater i cyberspace 2) Det er svært at identificere den angribende part 3) Gengældelsesangreb er svære at begrænse.

Danmarks muligheder i cyberspace

Til sidst diskuterer baggrundspapiret, hvordan Danmarks muligheder for at forsvare sig selv i cyberspace udfordres. Baggrundspapiret belyser, hvordan Danmarks sikkerhedsudfordringer fra cyberspace eksisterer i et nyt og anderledes strategisk rum, hvorfor danske løsninger ikke kan forlade sig på traditionelle sikkerhedsforhold og –antagelser.