26. september 2019

Nyt CMS-baggrundspapir: Europæisk forsvarsindustrisamarbejde – i et strategisk lys

Siden 2016 har der været fornyet momentum i det europæiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Det gælder især på det forsvarsindustrielle område. Udviklingen dagsordensætter spørgsmålet om en fælleseuropæisk forsvarsindustri, som kan overkomme nationale interesseforskelle i Europa og styrke sin globale konkurrenceevne. Dette skal ses i sammenhæng med ideen om europæisk strategisk autonomi og dermed i sammenhæng med Europas interne relationer og forholdet til USA.

Baggrundspapiret ”Europæisk forsvarsindustrisamarbejde – i et strategisk lys” undersøger den europæiske forsvarsindustris karakteristika og strategiske betydning, hvilket skaber grundlag for at se og debattere europæisk forsvarsindustrisamarbejde i et strategisk lys. I baggrundspapiret diskuteres også tre strategiske visioner for Europa på baggrund af EU’s nye rolle i industrisamarbejdet. Afslutningsvis fremhæves en række industri- og sikkerhedspolitiske udfordringer, som udviklingen medfører for både Europa og Danmark.

Du kan downloade baggrundspapiret her.