11. oktober 2019

Ny rapport: Når Hydra angriber - Hybrid afskrækkelse i gråzonen mellem krig og fred

”Når Hydra angriber – Hybrid afskrækkelse i gråzonen mellem krig og fred” er en ny rapport udgivet af CMS med fokus på Danmark som hybrid frontlinjestat. Det danske medlemskab af NATO og EU betyder, at Danmark udsættes for en diversitet af hybride trusler og angreb som fx desinformationskampagner – dette kræver handling. Rapporten identificerer derfor tre overordnede indsatsområder, som Danmark skal rette sit fokus mod, samt anbefalinger til hvilke muligheder Danmark har til at imødekomme hybride trusler.

Rapporten kan findes her.