Ny seminarrække om fremtidens forsvar

I det nationale kompromis fra marts 2022 gives politisk håndslag på en markant styrkelse af det danske forsvar frem mod 2033. Det vil kræve både store investeringer og svære beslutninger i en usikker sikkerhedspolitisk situation. Mange af beslutningerne såvel som rammerne for investeringerne fastlægges i det kommende forsvarsforlig.

Som bidrag til den offentlige debat om forsvarets fremtidige indretning afholder CMS derfor en seminarrække på fire seminarer der hver behandler centrale emner knyttet til det kommende forlig.

Nærmere oplysninger om tid, sted og paneldeltagere vil blive tilføjet løbende, efterhånden som de enkelte seminarer falder på plads.

 

Seks måneders højintens og primært konventionel krig mellem to store industrialiserede europæiske stater har allerede undermineret en række ideer og forestillinger om fremtidens krig. Både krigen og krigens forløb har på en række områder været overraskende for mange iagttagere. Uanset krigens afslutning vil de udviklingstendenser der kan aflæses og de lektier der kan læres have stor betydning for alle landes forsvarsplanlægning. Men hvad kan og skal Danmark – og Danmarks allierede – lære af krigen? At drage de rette konklusioner fra krigen i Ukraine er afgørende for at sikre de bedste beslutninger når der skal investeres i både udbygning og udvikling af forsvaret.

Paneldeltagere
• Jens Wenzel Kristoffersen, CMS
• Karsten Marrup, FAK
• Kristian Lindhardt, FAK
• Kristian Søby Kristensen, CMS

Tid: Torsdag d. 1. december kl. 14:30-16:00.
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 7.0.34 (bygning 7, stuen).

Læs mere om eventet og tilmeld dig her.

 

 

Militær aktivitet på dansk territorium kan ikke længere afvises. Dansk hav, luft, og landterritorium vil indgå i det militære operationsområde i tilfælde af en krise eller krigssituation i Østersøområdet. Men hvad er truslen, og hvad skal forsvares? Såkaldt værtsnationsstøtte knyttet til allierede styrker, der opererer på eller passerer igennem dansk territorium, er en ny opgave for forsvaret. Truslen mod dansk territorium sætter samtidig relationen mellem forsvaret, Hjemmeværnet og andre statslige myndigheder i det nationale beredskab i spil på nye måder i det såkaldte totalforsvar. Begge udfordringer skal dimensioneres og balanceres i relation til en række andre prioriterede opgaver. Dette seminar diskuterer, hvordan man kan udforme et dansk totalforsvar og beredskab version 2.0.

CMS inviterer som bidrag til den offentlige debat om forsvarets fremtidige indretning til det andet seminar i seminarrækken om fremtidens forsvar, der behandler centrale emner knyttet til det kommende forsvarsforlig.

Paneldeltagere:
• Generalmajor Jens Garly, Hjemmeværnet
• Direktør Laila Reenberg, Beredskabsstyrelsen
• Militæranalytiker Esben Salling Larsen, Forsvarsakademiet
• Militæranalytiker Alexander Høgsberg Tetzlaff, CMS
Moderator: Centerleder Kristian Søby Kristensen, CMS

Tid: Onsdag d. 8. februar kl. 14:30-16:00.
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 2.0.63 (bygning 2, stuen).

Tilmeld dig her senest mandag d. 6. februar.

 

 

Nye digitale teknologier spiller en større og større rolle på forsvarets område. Autonomi, algoritmer og kvante er bare nogen af de teknologier forsvaret i løbet af de næste år skal forholde sig til. Og det gælder hele forsvarets organisation – fra lagerstyring til måludpegning. Konkurrencen om at udvikle og implementere ny teknologi intensiveres af den tiltagende globale stormagtskonkurrence, der samtidig driver de vestlige militære styrker til at etablere nye relationer til både forskning og industri. Den nye teknologi forandrer dermed både hvordan forsvaret indrettes og hvordan forsvaret relaterer sig til sin omverden. Seminaret diskuterer ny teknologi og konkurrencen om at udvikle og udnytte teknologiens betydning for forsvarets udvikling.

 

 

Forsvaret her længe haft udfordringer med at rekruttere og fastholde personale. De udfordringer forventes kun at stige i takt med at forsvarets skal øge sin størrelse, beredskabsgrad og evne til indsættelse. Samtidig sætter nye opgaver, nye strategiske rammevilkår og hastig militærteknologisk udvikling både høje og nye krav til de ansattes kvalifikationer. Seminaret sætter de personalemæssige interessenter sammen til en debat om udfordringer og løsninger knyttet til at sikre tilstrækkelig og rigtig bemanding af et styrket dansk forsvar.