CMS Seminar: Fremtidens forsvar #2 Totalforsvar og beredskab 2.0

Militær aktivitet på dansk territorium kan ikke længere afvises. Dansk hav, luft, og landterritorium vil indgå i det militære operationsområde i tilfælde af en krise eller krigssituation i Østersøområdet. Men hvad er truslen, og hvad skal forsvares? Såkaldt værtsnationsstøtte knyttet til allierede styrker, der opererer på eller passerer igennem dansk territorium, er en ny opgave for forsvaret. Truslen mod dansk territorium sætter samtidig relationen mellem forsvaret, Hjemmeværnet og andre statslige myndigheder i det nationale beredskab i spil på nye måder i det såkaldte totalforsvar. Begge udfordringer skal dimensioneres og balanceres i relation til en række andre prioriterede opgaver. Dette seminar diskuterer, hvordan man kan udforme et dansk totalforsvar og beredskab version 2.0.

CMS inviterer som bidrag til den offentlige debat om forsvarets fremtidige indretning til det andet seminar i seminarrækken om fremtidens forsvar, der behandler centrale emner knyttet til det kommende forsvarsforlig.

Paneldeltagere:
• Generalmajor Jens Garly, Hjemmeværnet
• Direktør Laila Reenberg, Beredskabsstyrelsen
• Militæranalytiker Esben Salling Larsen, Forsvarsakademiet
• Militæranalytiker Alexander Høgsberg Tetzlaff, CMS
Moderator: Centerleder Kristian Søby Kristensen, CMS

Tid: Onsdag d. 8. februar kl. 14:30-16:00.
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 2.0.63 (bygning 2, stuen).

Tilmeld dig her senest mandag d. 6. februar. [DER ER LUKKET FOR TILMELDING]