22. juni 2012

Værnepligtens samfundsmæssige funktioner

Notatet er udarbejdet som en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet.

Notatet har en kvalitativ og en kvantitativ del. Den første, kvalitative del af notatet er baseret materiale indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? udgivet af Dansk Institut for Militære Studier i 2008. Denne rapport undersøgte erfaringer med at afskaffe eller suspendere værnepligten i fire NATO-lande, nemlig Holland, Frankrig, Slovakiet og Letland.

I denne del af notatet beskrives værnepligtens primære og sekundære funktion og der redegøres for, hvordan de fire lande har søgt at opfylde de sekundære funktioner på anden vis.

Den anden, kvantitative del af notatet er en statistisk analyse af hvorledes værnepligten i Danmark opfylder ønsket om repræsentativitet i forsvarets primære rekruttering til rekrutniveau. Der fokuseres således på en meniges første møde med forsvaret. I dag sker dette via værnepligten og spørgsmålet er om ændrede rekrutteringsformer, som følge af en afskaffelse eller suspension af værnepligten, vil forandre rekrutternes repræsentativitet. Siden værnepligten i dag står for den primære rekruttering er det emnet for analysen.

Hvorvidt forsvaret efterfølgende kan fastholde rekrutter til videreuddannelse og fastansættelse er et andet spørgsmål, som ikke direkte bliver berørt i dette notat.