20. december 2019

USA's nye forsvarsstrategi - hovedtræk med danske perspektiver

Baggrundspapiret "USA's nye forsvarsstrategi - hovedtræk med danske perspektiver" præsenterer USA's forsvarspolitiske strategi og drøfter dens betydning for Danmark, Europa og resten af verden. Strategien, der blev formuleret under den tidligere forsvarsminister Jim Mattis, er på trods af de usædvanlige forhold i forbindelse med Mattis' afgang, stadig omdrejningspunkt for udvikling af politik på alle niveauer i det amerikanske forsvarsministerium og forsvar.

Stormagtsrivalisering

Strategien tager udgangspunkt i en skrøbelig og uforudsigelig international sikkerhedssituation, hvor fælles regelsæt og aftaler overholdes i mindre grad end tidligere. Det skaber et miljø, som i lang tid fremover vil være præget
af stormagtsrivalisering – særligt mellem USA, Kina og Rusland. Hvor det tidligere var truslen fra terrorisme, som var højest på dagsordenen, er det i den aktuelle strategi især strategisk konkurrence mellem stater, der vækker bekymring for amerikansk national sikkerhed.

Indsatsområder

For at bevare sin militære førerposition i verden opstiller strategien tre primære indsatsområder, hhv. 1) mere slagkraftige, robuste og indsatsparate militære kapaciteter, 2) effektivisere og udbygge samarbejdet med allierede og partnere og 3) reformere og effektivisere det amerikanske forsvarsministerium med henblik på at sikre et mere strategisk tænkende militærbureaukratisk system. 

Konsekvenser for Danmark

Amerikanske militære kapaciteter og tilstedeværelse i Europa er afgørende for europæisk og dansk sikkerhed. Den nye forsvarsstrategi udfordrer Danmark på flere området, fx har det amerikanske ønske om at opnå en mere rimelig byrdedeling i NATO været toneangivende i dansk forsvarspolitik de senere år. Og vi ser ligeledes betydningen af den amerikanske tilgang til stormagtsrivalisering udskrystallisere sig i andre dele af verden - for Danmark og Rigsfællesskabet især tydeligt omkring det øgede fokus på Grønland og Arktis. 

Læs hele baggrundspapiret her.