5. november 2020

Nytten af militære øvelser – fra parathed til øget afskrækkelse?

Militære øvelser bliver ofte overset eller blot anset for at være en rutinepræget aktivitet. En meget begrænset teoretisk litteratur om emnet samt en tendens til kun at fokusere på ”virkelige ting” –  krige og militære operationer – betyder, at studiet af militære øvelser er blevet negligeret. Derfor argumenterer den nye CMS Rapport ”The Utility of Military Exercises - From Readiness to Enhanced Deterrence?” for, at militære øvelser fortjener at blive gjort til genstand for en mere konkret analyse, ikke mindst af deres kendetegn, formål og hvilken rolle de spiller.

Militære øvelser 101: Militære øvelsers karakter, rolle og værdi

Førhen, især under Den Kolde Krig, blev militære øvelser brugt til både at udforme nye strategiske koncepter og inkorporere nye kapaciteter, som spillede en afgørende rolle i at afskrække den til enhver tid givne modstander. Og skulle afskrækkelsen mislykkes, ville øvelserne have bidraget til at sikre de militære styrkers parathed.

Militære øvelser udgør et dobbeltsidet sværd, fordi de også sender et politisk signal. De bør derfor blive udtænkt, planlagt og gennemført med varsomhed. Den strategiske hensigt må være tydelig for at undgå misforståelser, misfortolkninger og, i sidste ende, eskalation. Gennemsigtighed og strategisk kommunikation er derfor en nødvendighed for at demonstrere åbenhed og beslutsomhed.

Udviklingen af militære øvelser – fra Kold Krig til Kold Fred?

Et historisk perspektiv er brugbart, når man skal forstå graden af, hvordan karakteren af militære øvelser har udviklet sig. Målet med at fokusere på hhv., hvordan NATO og Rusland førhen har engageret sig i øvelser, samt hvordan situationen dramatisk har ændret sig i løbet af de sidste par år, er at undersøge, hvordan militære øvelser har ledsaget eller støttet denne udvikling. Yderligere spiller den geopolitiske kontekst også en vigtig rolle: Den Kolde Krig er slut, men der er stadig nogle ligheder at undersøge.

NATO’s og EU’s forståelse af øvelser  

Gennem sin 70 år lange historie har NATO altid fokuseret på at tilpasse sig til et skiftende sikkerhedsmiljø. Begivenhedens tempo, kompleksitet og forviklinger i løbet af de seneste år har imidlertid nødsaget den konsensusbaserede organisation til at udnytte sit politiske og militære potentiale. Modsat har EU foretrukket andre typer øvelser og scenarier. Alligevel lader der til at være nogle ligheder mellem, hvordan begge organisationer går til, anvender og vurderer øvelser.

Baseret på analysen giver Guillaume Lasconjarias en række anbefalinger til, hvordan beslutningstagere kan identificere den mest hensigtsmæssige kombination af militære krav og politiske overvejelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de militære øvelser, som har til formål at demonstrere NATO’s styrke samt dybden i det transatlantiske samarbejde.

Udover rapporten udgiver CMS også CMS Memoet “Nytten af militære øvelser”, som indeholder de mest centrale observationer og anbefalinger fra rapporten. Rapporten kan downloades og læses her.