20. juni 2021

Teknologikonkurrencen og dens implikationer for Danmark

Teknologi spiller en central rolle for international politiks udvikling. Dens betydning er stigende pga. en øget stormagtskonkurrence, som blandt andet manifesterer sig i både økonomisk og militær teknologikonkurrence. Set fra et dansk perspektiv betyder den øgede stormagtskonkurrence, at trusler og udfordringer bliver mere intense og komplekse i hele rigsfællesskabets område, nærområdet, NATO’s territorium og skrøbelige stater uden for Europa. Den parallelle teknologikonkurrence betyder, at allierede og partnere får nye forventninger til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder til bl.a. teknologi. Den nye CMS Rapport ”Teknologikonkurrencen og dens implikationer for Danmark” analyserer teknologiens afgørende rolle i forhold til de internationale sikkerhedspolitiske betingelser for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Rapporten er forfattet af centerleder Henrik Breitenbauch (CMS) og postdoc Tobias Liebetrau  (Centre de Recherches Internationales, Sciences Po). Rapporten er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag. 

Stormagtskonkurrence og teknologikonkurrence

Rapporten undersøger først, hvilken overordnet rolle teknologikonkurrencen spiller i verdenspolitikken og mere specifikt i forhold til den øgede stormagtskonkurrence. Den viser, hvordan teknologien historisk har fungeret som en udviklingsvariabel i international politik, og at stormagtskonkurrencen blandt andet udfoldes som en tværgående, kort- og langsigtet teknologikonkurrence med forskellige strategiske formål. Den øgede stormagtskonkurrence involverer både politisk, økonomisk og militær magt, og udviklingen af nye teknologier spiller en væsentlig rolle i at fastholde alle de tre typer magt.

Førende teknologier

Teknologikonkurrencen handler om at identificere og udvikle såkaldt disruptive teknologier med henblik på at skabe en fordel i forhold til ens konkurrenter. Rapporten præsenterer derfor nogle af de førende teknologier i dag, herunder bl.a. kunstig intelligens og rumteknologi – og diskuterer deres strategiske implikationer. Analysen er ikke en teknologivurdering, men den kan tjene som udgangspunkt for andre studier af mere teknisk karakter i forhold til specifikke teknologiers strategiske, operative eller taktiske betydning for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Teknologikonkurrencen mellem Vesten, Kina og Rusland 

Teknologikonkurrencen er især drevet af stormagterne. Som følge af USA’s øgede fokus på innovation og teknologi bliver EU og de europæiske NATO-lande udsat for et fornyet pres i forhold til at følge med teknologiudviklingen. Samtidig sker der parallelt en udvikling og spredning af ny, avanceret missil- og sensorteknologi i Kina og Rusland, som både skaber usikkerhed i Europa og medfører en svækkelse af den traditionelle vestlige teknologiske overlegenhed. Rapporten diskuterer derfor Vesten og det euro-atlantiske fællesskabs komplekse relationer og gennemgår de ikke-vestlige aktørers langsigtede strategiske målsætninger samt deres generelle og militære teknologipolitikker.

Implikationer for Danmark

I rapportens afsluttende kapitel diskuteres teknologikonkurrencens implikationer for henholdsvis Vesten og Danmark og i den forbindelse opstilles tre muligheder for, hvordan Danmark – herunder i det kommende forsvarsforlig – kan håndtere udfordringerne fra den øgede teknologikonkurrence.

Download rapporten her.