6. september 2013

Syrien - Hvad gør vi nu?

Danmark har ”en pligt til at reagere uden for FN’s Sikkerhedsråd. Fordi vi har en pligt til at beskytte befolkningen i Syrien imod deres egen leder, der bruger giftgasser mod dem,” udtalte Statsminister Helle Thorning-Schmidt 3. september 2013. Regeringen har omhyggeligt skelnet mellem denne ”pligt” til at gribe ind i Syrien og den faktiske udførelse af operationen. Danmark har således overladt formen og omfanget af den militære intervention til USA. Imidlertid er det vanskeligt at forestille sig, at regeringen ville kunne sidde en amerikansk henvendelse om bistand til militære operationer eller andre former for intervention i Syrien (f.eks. humanitær) overhørig efter at have slået fast, at Danmark har en ”pligt til at beskytte befolkningen i Syrien”. Det betyder, at Danmark bør forberede sig på, hvordan vi mener, at man bedst bidrager til en løsning på konflikten i Syrien og hvilket bidrag bedst tjener danske interesser og værdier.
Oppositionen har bakket op om regeringens støtte til USA’s forestående militære aktion, men efterspurgt overvejelser og debat om det videre forløb. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen efterspurgte d. 28. august sådanne overvejelser: ”Der er det videre perspektiv, der handler om, hvad der skal blive af Syrien. Hvordan dæmmer man for alvor op for den humanitære katastrofe? Hvad er exit-strategien? Hvad er det for et land, der skal være på den anden side?”. Som Lars Løkke Rasmussen påpeger, er det regeringen, der er ansvarlig for den type strategiske overvejelser. Imidlertid er spørgsmålet om mål og midler for interventionen i Syrien blevet genstand for stor offentlig debat blandt andet som følge af præsident Barack Obamas beslutning om at rådføre sig med Kongressen før en intervention. For at give denne debat har vi udarbejdet dette diskussionspapir.

Formålet med dette diskussionspapir er at bidrage med redskaber til en nuanceret og faktuel diskussion af mulighederne for militær intervention i borgerkrigen i Syrien. Anledningen er diskussionen af Obama-regeringens planer om at foretage en begrænset militær aktion mod Syrien som konsekvens af et giftgasangreb i Ghouta udenfor Damaskus den 21. august 2013. Papiret er baseret på vores viden om brugen af væbnet magt og vores kompetencer i at omsætte denne viden til redskaber for politikformulering. En række af papirets konklusioner blev udviklet på et seminar afholdt på Københavns Universitet 5. september 2013 med deltagelse af embedsmænd, civilsamfundsorganisationer, eksperter og andre med indsigt i Mellemøsten, brugen af væbnet magt og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Deltagerne i seminaret kan selvfølgelig ikke tages til indtægt for dette papirs konklusioner.

Diskussionspapiret vil diskutere baggrunden for beslutningen om at intervenere og konsekvenserne for Danmark af den diskussion. Dernæst vil papiret beskæftige sig med, hvilke målsætninger, som Danmark i givet fald kan stille for en intervention i den syriske borgerkrig og dernæst vil papiret beskrive tre operationstyper, som helt eller delvist kan opfylde disse målsætninger. Endeligt vil papiret diskutere, hvad der vil følge efter en militær intervention.

Læs diskussionspapiret her. Papiret hentes bedst i browserne Internet Explorer eller Firefox.