20. december 2017

Stabilisering - Fra intention til indsats

Hvordan er det danske forsvar - via stabiliseringsbidrag - gearet til at imødegå forskelligartede sikkerhedsudfordringer fra syd? Det giver Center for Militære Studiers nye rapport: "Stabilisering - Fra intention til indsats" svaret på.

Rapporten belyser, hvordan forsvarets stabiliseringsbidrag operationaliseres i forsvarets organisation med henblik på at imødegå sikkerhedsudfordringer, herunder voldelig konflikt, skrøbelige statsstrukturer, radikalisering, grænseoverskridende kriminalitet, og afledte effekter såsom flygtningestrømme.

Dette besvares ved først at afdække, hvad stabiliseringsbegrebet betyder i en dansk kontekst, dels som politisk ambition og dels som forsvarets konkrete stabiliseringsbidrag. Dernæst afdækkes forsvarets strukturer og processer for tilvejebringelse af bidrag til internationale stabiliseringsindsatser.

Slutteligt kommer rapporten med tre sæt af anbefalinger, der adresserer forskellige dele af den nuværende struktur og politiske kontekst for forsvarets bidrag til internationale stabiliseringsindsatser, nemlig det politiske, det ministerielle og det udførende niveau.

Rapporten er skrevet af seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen og militæranalytiker Torben Toftgaard Engen. 

Du kan læse rapporten her.