25. september 2023

Små stater og store våben - Materielanskaffelse i europæiske småstater

Hvilke faktorer spiller ind, når småstater køber store våben og andet forsvarsmateriel? Og hvilke strategier bør en småstat som Danmark anvende ved materielanskaffelse? 

Det har dekan ved Forsvarsakademiet Henrik Breitenbauch og specialkonsulent ved Forsvarsakademiet Jens Vesterlund Mathiesen undersøgt i den nye CMS-rapport "Små stater og store våben - Materielanskaffelse i europæiske småstater”, som i væsentlig grad er udarbejdet, mens forfatterne var ansat på CMS.

Rapporten belyser, hvordan småstater må prioritere og balancere forskellige nationale og internationale hensyn. På den baggrund bidrager rapporten med en række anbefalinger til videreudviklingen af Danmarks materielanskaffelsespolitik.

Materielanskaffelser involverer nemlig omfattende politiske, organisatoriske, økonomiske og operative interesser på både nationalt og internationalt plan. Dette er en særlig udfordring for småstater, som ikke selv kan udvikle og producere disse kapaciteter, men må anskaffe dem på det internationale marked.

Forandring i materielanskaffelse

Rapporten undersøger, hvordan der i de foregående årtier er sket en gennemgående ’mainstreaming’ af den militære materielanskaffelse.

Det betyder, at materielanskaffelse i stigende grad betragtes som en civil aktivitet. Materielanskaffelsesbeslutninger blev især gjort ’mainstream’ under Finanskrisen, hvor økonomiske hensyn blev prioriteret højt.

Rapporten viser derudover, hvordan materielanskaffelsespolitikkerne er blevet mere formaliserede og detaljerede.

Rapportens anbefalinger

På baggrund af analysen konkluderer rapporten, at Danmark med fordel kan videreudvikle den militære materielanskaffelsespolitik samt gentænke den rolle, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Rapporten anbefaler desuden, at beslutningstagerne bør overveje at tydeliggøre, hvordan deres politik imødekommer både nationale og internationale hensyn, som skal prioriteres og balanceres.

Derudover peger rapporten på, at man bør identificere og prioritere principper for brugen af forskellige typer af materielanskaffelse.

Download rapporten ”Små stater og store våben - Materielanskaffelse i europæiske småstater”

Download det tilhørende memo

Emner