12. december 2012

Samfundshåndhævelse i Grønland

Søværnets skib "Vædderen"

Denne rapport spørger, hvordan civilsamfundet i Grønland på frivillig basis kan støtte forsvarets opgaveløsning i Grønland og dermed sikre samfundets udvikling. Med udgangspunkt i det danske hjemmeværns erfaringer med frivillighed og en generel diskussion af hvordan frivillighed kan organiseres, giver rapporten en række konkrete ideer og anbefalinger til, hvordan frivillige kan støtte forsvaret i Grønland.

Rapporten konkluderer, at der er gode muligheder for at inddrage det grønlandske civilsamfund. Det vil styrke opgaveløsningen og øge integrationen mellem samfundet og forsvaret i Grønland.

Grundlaget for rapportens anbefalinger et fortsat tæt samarbejde og en tæt dialog mellem både rigsfællesskabs- og selvstyremyndigheder. Det er en forudsætning for at skabe en lokalt forankret meningsfuld ramme for organiseringen af frivillighed.