12. november 2015

Samfundsansvarsbegrebet

Samfundsansvar er blevet et udbredt begreb de seneste år. Næsten alle større danske virksomheder har en samfundsansvarsstrategi og udgiver årligt samfundsansvarsrapporter. I den offentlige sektor har de seneste regeringer sat mål for samfundsansvar. Derfor er det relevant at diskutere, hvad samfundsansvar betyder for en af Danmarks største offentlige institutioner, Forsvaret.

Rapporten viser, at det danske forsvar ikke bruger et samlet samfundsansvarsbegreb, som det kendes fra det private erhvervsliv, men praktiserer samfundsansvar på forskellige konkrete måder, særligt indenfor miljø-, klima- og medarbejderområdet. Den konkluderer, at et samlet samfundsansvarsbegreb kan være relevant for Forsvaret, bl.a. til at forbedre omdømme og medarbejdertrivsel, men at der også vil være væsentlige omkostninger i at udvikle og indføre et samfundsansvarsbegreb kompatibelt med forsvarets grundlæggende formål og opgaver. 

I forlængelse af rapportens analyser anbefales følgende:

  • Der bør forud for en evt. værnsfælles beslutning om at indføre et samlet samfundsansvarsbegreb i det danske forsvar nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opdrag som minimum bør omfatte følgende fire opgaver:
    • At udvikle et samfundsansvarsbegreb, der er kompatibelt med den militære kontekst, herunder at afdække områder og praksisser for samfundsansvar, som kan være i konflikt med Forsvarets kerneopgaver, samt områder og praksisser, der er særligt relevante for netop Forsvaret. Inspiration kan evt. hentes hos den amerikanske hær, der har gennemgået en lignende proces.
    • At afdække de allerede eksisterende samfundsansvarlige praksisser i alle dele af Forsvaret.
    • At afstemme ambitionsniveauet for samfundsansvaret, herunder at afdække og diskutere de centrale interessentgruppers krav og forventninger.
    • At gennemføre en grundig analyse af de konkrete omkostninger og gevinster ved den specifikke model for samfundsansvar.

Download rapporten ved at klikke her.