17. marts 2022

Rigsfællesskabets arktiske militærstrategiske problemkompleks

Den skærpede stormagtskonkurrence i Arktis og dens forsvars- og sikkerhedspolitiske konsekvenser udfordrer Rigsfællesskabet. I en ny CMS-rapport ”Rigsfællesskabets arktiske militærstrategiske problemkompleks” undersøger centerleder (konst.) Kristian Søby Kristensen og videnskabelig assistent Lin Alexandra Mortensgaard, hvordan det er tilfældet. Rapporten er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

Militærstrategiske udfordringer og arktiske aktørforhold
Rapporten identificerer et arktisk militærstrategisk problemkompleks og spørger, hvad det betyder for Danmark og Rigsfællesskabet. Problemkomplekset består i et krydspres af militærstrategiske udfordringer – 1) baserettigheder 2) luftrumsovervågning og -forsvar 3) øvelser og træning og 4) ubådsjagt og maritim kontrol – og en række afgørende strategiske aktørforhold, hhv. forholdet Danmark-Grønland, Danmark-USA, Danmark-Rusland og Danmark-NATO. Rapportens analyse viser, hvordan de militærstrategiske udfordringer hver især indeholder overvejelser og afvejninger i forhold til de afgørende aktørforhold. Det stiller Danmark og Rigsfællesskabet over for en vanskelig balancegang, hvor konkrete militære valg kan få vidtrækkende politiske konsekvenser, og omvendt, hvor politiske hensyn kan blive styrende for militære valg.

Anbefalinger
På baggrund af analysen opstiller rapporten afslutningsvis en række anbefalinger til håndteringen af det arktiske militærstrategiske problemkompleks på hhv. mellemrigs-, udenrigs- og forsvarspolitisk niveau. Rapportens centrale, generelle anbefaling er, at Arktis’ foranderlige og stigende politiske betydning nødvendiggør fortsat sikkerhedspolitisk prioritering og debat.

Download rapporten her.
Rapportens hovedpointer er sammenfattet i et tilhørende CMS Memo.